top of page
Excavator moving logs in forest
Pile of forested logs
Wood Logs
Pile of Logs
Cut Wood
Fire Wood

Toppen van Bomen?

Het toppen van bomen, ook wel bekend als kandelaberen, kandelaren of knotten, is een van de meest riskante en gevaarlijkste snoeimethodes. Toch komt het erg vaak voor dat bomen zo worden behandeld, soms rechtvaardig, maar vaak ook ten onrechte.


De oorzaak waardoor veel mensen hun boom willen toppen is dat deze te groot wordt, waardoor het uitzicht belemmerd kan worden of dat de boom een gevaar kan worden tijdens hevige wind of dergelijken. Vaak heeft deze maatregel niet de gewenste effecten op de lange termijn. De boom kan weer heel erg in de hoogte willen gaan groeien, waardoor de lengte ervan groter is dan voor het toppen, het figuur van de boom gaat in de meeste gevallen helemaal verloren en het gevaar wordt alleen maar groter door de kans op rot of andere oorzaken waardoor een boomstam of -arm minder gewicht kan dragen en uiteindelijk afbreekt. Enkel met een paar uitzonderingen wordt de boom ernstig beschadigd, waardoor er erg vakkundig snoeiwerk nodig kan zijn om de boom weer te laten herstellen of de boom in de nabije toekomst gerooit moet worden, omdat deze is gestorven of onherstelbaar beschadigd is.


Bij het toppen van bomen wordt vaak verstaan dat 50 tot 100% van de bladdragende kroon wordt verwijderd. Hierdoor worden de energieproducerende "fabriekjes" weggehaald en kan de boom zichzelf niet in het geheel meer onderhouden. Daardoor zullen er takken afsterven en wortels afsterven. Dit eerste vormt het gevaar dat er takken kunnen vallen op voetgangers die zich onder de boom door verplaatsen. Erger nog, doordat er een deel van de wortels afsterft, is de kans dat de boom omwaait erg groot, wat zelfs fatale gevolgen kan hebben.


Doordat de boom zo gestressd raakt, kan deze zich ook veel minder goed afweren tegen aantastingen van schimmels, bacterieën en insecten. Dit komt doordat veel van het hout plotseling wordt blootgesteld aan de open lucht, terwijl er normaal een laag beschermend schors om hoort te zitten. Veel organismen worden aangetrokken door de (geur)stoffen die de boom produceerd en bovendien kan de boom delen van het hout niet meer goed afsluiten tegen infecties en dergelijken. Naast deze aantastingen kunt u ervan uitgaan dat er delen van de boom, indien niet de hele boom, gaan rotten van de binnenkant en dus de hele boom langzaam zal uitsterven.


Soms is het echt niet anders en moet een boom getopt worden, omdat hij anders erg schadelijk kan zijn. En in andere gevallen wilt u graag een boommodel hebben die gekandelabeerd, gekandelaard of geknot is. Indien u denkt dat uw boom geknot moet worden, staan wij voor u klaar om u te adviseren en wellicht de procedure met voorzorg en duidelijke grenzen uit te voeren.


Het toppen van een boom maakt een boom vaak lelijk, schadelijk en duur. Dus wij raden u af om een boom te toppen zonder contact te hebben gehad met ons of een andere boomverzorger/ -specialist die weet hoe een boom zorgvuldig behandeld of getopt kan worden zonder de bovengemelde nadelen in gang te zetten.

Toppen van Bomen: About
bottom of page