top of page

Boom Verplanten

Het komt voor dat bomen op ongunstige plekken staan of in de weg staan van uw (bouw)plannen. Dan zijn er twee opties, u kunt uw boom laten kappen of u kunt deze laten verplanten. Door de boom te verplanten, blijft de waarde bij het stuk grond, heeft u nog genot van uw boom, en kunt u de emotionele waarde van de boom behouden.

Een boomverplanting is een complexe onderneming, zo moet er gereedschap en materiaal zijn, dat sterk genoeg is om de boom te kunnen dragen of verschuiven. Maar voordat de verplanting plaats vindt moet er eerst een verplantbaarheids onderzoek worden verricht om te beoordelen of de boom verplant kan worden, en de wortels weer voldoende zullen kunnen gaan groeien om de boom te ondersteunen. Daarna kan het verstandig zijn een snoei uit te voeren, deze snoei kan tal van vormen aannemen, misschien is het noodzakelijk dat de boom gekandelabeerd moet worden of misschien is een licht inname van de kroon voldoende. Dan kan de verplanting plaats vinden, maar dan is het werk nog niet gedaan. Nu moet er namelijk nog voor de boom gezorgd worden zodat de wortels goed aanslaan, en de boom geen gevaar vormt voor de omgeving door windworp.

Ik kan u altijd adviseren betreffende een verplanting en kijken welke oplossingen er zijn. Indien u uw boom wilt laten verplanten ben ik beschikbaar.

Bomen Verplanten: About
bottom of page